image/jpeg


IPD е специализирана мениджърско-консултантска фирма за бизнес програмиране, стратегическо планиране, подготовка и управление на проекти в сферата на бизнес анализа, строителството,рибарството,рибопроизводството и риборазвъждането.

Базирана в област Бургас, община Камено, с Тръстиково,с регионален офис в гр.София, IPD е доставчик на професионални и експертни съвети в областта на управлението на бизнеса,строителството,рибарството,рибопроизводството и риборазвъждането,счетоводството, финансите, икономиката, обществените дела, околната среда, технологиите, правото, човешките ресурси, маркетинга, управлението на извънредни ситуации, производството на храни, комуникациите, инженеринга и управлението  на отпадъците.

IPD фокусира дейността си и върху подготовката и управлението на проекти за кандидатстване към различни европейски, национални и други международни финансови донори.

IPD се стреми да предоставя строго индивидуални решения, които да разрешат най-значимите проблеми и да създадат трайно конкурентно предимство на клиента.

Екипът на IPD се състои от опитни професионалисти, експерти в различни области, с успешна практика в разработването, изпълнението и отчитането на проекти. Консултантите  са подготвени да отговорят на всички нови предизвикателства, свързани с ефективно усвояване на средства от европейските  и
други донорски програми и фондове.