image/jpeg

  Ако имате някакви въпроси или искате да получите допълнителна информация за IPD, използвайте написаните контакти с нас по долу.


   Адреси:

   IPD
  България
   област Бургас
   община Камено
   8128,с Тръстиково

   IPD
   България
   Гр. София 1000
   пл. Света Неделя 16

 

Телефон:


   +359 2 866 91 48


   E-Mail:

   office@ipd.bg