image/jpeg


IPD предоставя помощ на своите клиенти в следните области:

  • Консултации и експертна помощ за успешно управление, изпълнение и отчитане на проекти
  • Достъп до международни инвестиционни програми и управление на проекти по тях
  • Разработване на проекти на ЕС
  • Разработване и изпълнение на проекти, финансирани от други донори
  • Подготовка за усвояване на структурните фондове на ЕС
  • За чуждестранни клиенти IPD предлага следния набор от услуги:
  • Идентифициране и връзка с потенциални доставчици и партньори
  • Осигуряване на преводачи
  • Координиране на други срещи, конференции, търговски изложения или екскурзии, за да имат максимална полза от пътуването си до България

IPD може също така да  предоставя офис услуги, ако това е необходимо за изготвяне на договори на място, решаване на проблеми от всякакъв вид и бързо разрешаване на технически въпроси на разбираем английски.